27. Junij, 2022
print

Vizija

Z vračanjem na trg pogrebnih storitev bomo poslej na »občutljivem področju« še kvalitetnejši na način:

  • da bomo delo opravljali še kvalitetnejše,
  • z usklajeno ekipo še bolj organizirano,
  • z maksimalno naklonjenostjo željam svojcev,
  • z kvalitetno ponujeno opremo ter temu primerno ceno,
  • z visoko mero »pietete« in
  • posluhu ljudi z finančno razbremenitvijo.

V naštetih točkah bo naša vizija – končno dosežen cilj z kvaliteto, ki jo poznamo v EU.