21. April, 2024
print

Urejanje pokopališča in grobov

Poleg opravljanja pogrebnih storitev, prevozov pokojnikov in organiziranja ter izvedb pogrebnih svečanosti urejamo in vzdržujemo pokopališča.

Sem spada:

  • čiščenje pohodnih poti
  • čiščenje poti med grobovi
  • čiščenje plevela na poteh
  • košnja travnatih površin
  • obrezovanje grmovnic, cipres, drevja
  • zimska služba – čiščenje snega s poti, parkirisč
  • urejanje grobov na željo strank pletje, okopavanje, sajenje raznih sadik, obrezovanje grmičkov, cipres, zamenjava peska, dosutje zemlje, lubja, zalivanje, dostava sveč na grob, ...