21. April, 2024
print

Organizacija pogrebne svečanosti

Da bi pogrebna svečanost potekala nemoteno in brez napak, je potrebno vse to organizirati. Zelo pomemben podatek je kdo bo prisoten oziroma
sodelujoč pri pogrebni svečanosti.

Npr. Duhovnik, pevci, govornik, trobentač, . . . Pa tudi pripraviti in nastaviti je potrebno ozvočenje. Vsem sodelujočim je potrebno določiti vrstni red nastopa in jih informirati pred samim pričetkom, jim sporočiti morebitne posebne želje svojcev, da bo pogrebna svečanost potekala brezhibno od začetka do konca.