27. September, 2023
print

Cinanje pocinkanega vložka

Tu pa imate še slikovni prikaz postopka zacinanja pocinkanega vložka, ter končni pogled na pripravljeno krsto za odvoz v tujino.