1. December, 2020
print

Cinanje pocinkanega vložka

Tu pa imate še slikovni prikaz postopka zacinanja pocinkanega vložka, ter končni pogled na pripravljeno krsto za odvoz v tujino.