21. April, 2024
print

Govornik

Na željo svojcev, se pri pogrebni svečanosti vključi tudi govornika, ki pove nekaj besed o pokojniku kronološko skozi čas vse od rojstva pa do danes.

Imamo svoje govornike. Izbrani govornik se po podatke za poslovilni govor oglasi  k svojcem na dom, sestavi govor, ga svojcem prinese ali pošlje preko maila v predogled, ter ga na pogrebni svečanosti tudi interpretira.

Če pa imate željo, da bi govor sestavili sami, prebrati pa ga ne boste zmogli, ga mi tudi na Vašo željo samo interpretiramo.