13. April, 2021
print

Godba

Če je bil pokojni član aktivni član godbe, je plačeval članarino ali pa rad poslušal godbenike, jih na vašo željo tudi organiziramo pri pogrebni svečanosti.