18. Julij, 2024
print
 • Pogrebne storitve

  1. Smrt na domu?

   V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zato morate najožji in sorodniki obvestiti pristojno mrliško pregledno službo oz. dežurnega zdravnika v lokalnem zdravstvenem domu, ki je pristojen za preglede na Vašem območju. Mrliški preglednik mora opraviti pregled takoj, ko mu javite za smrt bližnjega. V strnjenih naseljih najkasneje v roku 12 ur, v nestrnjenih naseljih pa v roku 24 ur. Po pregeledu pokojnika zdravnik izda poročilo o vzroku smrti in Vam ga izroči.

   Sedaj pa nas lahko pokličete in mi se bomo v najkrajšem možnem času oglasili pri Vas na domu in uredili vse potrebno za zadnje slovo.

   Med tem ko čakate, da se oglasimo pri Vas, priporočamo da se zberete s  sorodniki in se dogovorite o željah, ki jih morebiti izrazil pokojnik pred smrtjo. Seveda pa tudi  o vrsti pokopa in ostalih željah, ki jih imate Vi.

   Do našega prihoda pa Vas prosimo, da pripravite naslednje:

   • osebni dokument pokojnika ( osebna izkaznica ali potni list )
   • zdravstveno kartico ZZZS
   • sliko od pokojnika za povečavo
   • obleko v katero bomo oblekli pokojnika
   • potrdilo o vzroku smrti, ki vam ga je izročil zdravnik

  2. Smrt v bolnišnici?

   Ob prejemu obvestila - telegrama o smrti bližnjega iz bolnišnice ali doma starejših občanov se obrnite na nas in mi se bomo v najkrajšem možnem času oglasili pri Vas na domu in uredili vse potrebno za zadnje slovo.

   Med tem ko čakate da se oglasimo pri Vas, priporočamo da se zberete s sorodniki in dogovorite o željah, ki jih je morebiti izrazil pokojnik pred smrtjo. Seveda pa tudi o vrsti pokopa in ostalih željah, ki jih imate Vi.

   Do našega prihoda pa Vas prosimo, da pripravite naslednje:

   • osebni dokument pokojnika ( osebna izkaznica ali potni list )
   • zdravstveno kartico ZZZS
   • sliko od pokojnika za povečavo
   • obleko v katero bomo oblekli pokojnika
   • potrdilo o vzroku smrti, ki vam ga je izročil zdravnik


   V primeru upepeljitve se lahko od pokojnika poslovite na pietetni način v naših prostorih, lahko pa po dogovoru tudi v bolnišnici ali v domu starejših občanov. Pokojnikove osebne stvari lahko prevzamete sami ali pa jih mi, ter Vam jih ob prihodu izročimo in Vam s tem prihranimo tudi to nepotrebno pot. 

  3. Kaj je pogrebnina?

   Do pogrebnine so upravičene vse osebe, ki so bile pred smrtjo obvezno zdravstveno zavarovane.Vse formalnosti v zvezi z ureditvijo pogrebnine  namesto Vas uredimo mi.

   Svojcu, ki kot oraganizator poskrbi za pogreb odštejemo od računa znesek pogrebnine v višini 507,12 € če je pokojnik umrl na območju Slovenije,  Vam pa
   ostane za plačilo samo razlika. Če pa je pokojnik umrl v tujini pa 1,5 pogrebnine oziroma 760,68 €. Pogrebnino uredimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

  4. Kaj je posmrtnina?

   Posmrtnina je enkratni znesek oziroma denarna pomoč ob smrti zavarovanca.

   Izplača se družinskim članom, ki jih je pokojnik vzdrževal. Višina posmrtnine znaša najmanj 100% in največ 150% zajamčene plače v Republiki Sloveniji. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ZZZS mora upravičenec za izplačilo posmrtnine predložiti mrliški list, številko svojega bančnega računa TRR, na katerega bo nakazana posmrtnina ter vloga za izplačilo posmrtnine.

   Vlogo lahko dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje ali pa na naši spletni strani v meniju "
   ureditev dokumentacije".

  5. Kako je s pokojnino?

   Pokojnik je upravičen do celotne pokojnine za mesec, v katerem je umrl. Za ureditev izplačila se svojci oglasite na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer Vam tudi svetujejo kdaj se lahko uveljavlja pravica do partnerjeve pokojnine.

  6. Kako je z zapuščino?

   Zapuščinski postopek sprožite svojci na matičnem uradu v občini stalnega bivališča pokojnika. V roku 30 dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih  prejmete svojci ustrezna navodila in zatem predložite podatke za sestavo smrtovnice:

   • osebne podatke o dedičih ( rojstne podatke, državljanstvo, poklic, bivališče )
   • podatke o nepremičninah ( zemljiško-knjižni izpisek, posestni list )
   • podatke o premičninah ( tekoči račun, hranilne knjižice, prometno dovoljenje,
   • podatke o morebitni gotovini, dragocenostih, vrednostnih papirjih, o morebitnem zavarovanju pokojnika za primer smrti, orožni list in o morebitnih dolgovih ki jih ima pokojnik
   • vse pokojnikove dokumente ( osebno izkaznico, potni list, itd.) da se uničijo

  7. Kaj je oporoka?

   Oporoka je dokumet, ki ga oporočitelj lastnoročno napiše in podpiše ( 63. člen Zakona o dedovanju ).

   Z oporoko so določeni dediči, dedovanje pa pomeni prehod premoženja pokojnika na drugo v oporoki določeno osebo. Deduje se na podlagi napisane oporoke, kadar pa oporoke ni, se deduje na podlagi zakona. Tisti, ki napiše oporoko, lahko v oporoki določi enega ali več dedičev, ki deduje-jo celotno premoženje pokojnika ali pa samo del.

 • Pokopališke storitve

  1. Kako urediti grob?

   Vas skrbi kako urediti grob, vas je dohitela starost, nimate časa?

   Imamo rešitev za Vas.


   Nudimo Vam možnost naročila enkratne, mesečne  ali letne oskrbe groba , kar Vam omogoča brezskrben dopust, mirno pot  v tujino ali življenje tam, v primeru bolezni ali starosti pa nimate skrbi zaradi neurejenega groba. 

   Vrste ureditve groba ?

   • ENKRATNA ureditev groba se opravi samo enkrat po Vašem naročilu.
   • MESEČNA ureditev groba se opravlja po Vaših željah le v obdobju enega meseca.
   • LETNA ureditev groba zajema vzdrževanje groba v celotni sezoni in sicer od 1. aprila do 31. oktobra

   Več o ureditvi groba preberite v meniju "urejanje pokopališča in grobov".

  2. Nagrobna lučka in vaza?

   Bi radi zamenjali staro nagrobno lučko in vazo z novo ali montirali na novo?

   Imamo rešitev za Vas.

   Pokličite nas, pa se dogovorimo za obisk na Vašem grobu. S seboj bomo prinesli kataloge najrazličnejših nagrobnih lučk in vaz, Vam svetovali za najprimernejšo, Vi pa boste izbrali.

   Po izdobavi željenega, pa Vam nagrobno lučko, vazo ali oboje še strokovno zmontiramo. Ob končanem delu Vas pokličemo da si po montaži še vse ogledate.

  3. Klesani napisi - spomenik?

   Pred časom ste se poslovili od bližnjega, pa bi želeli sklesati napis na spomenik?

   Pokličite nas in dogovorili se bomo za termin obiska na Vašem grobu, si pribeležili Vaše želje glede napisa in Vam ga v najkrajšem možnem času napis tudi kvalitetno sklesali.

  4. Keramična slika - spomenik?

   Bi želeli dodati na spomenik še keramično sliko Vaše drage osebe?

   Po pošti ali mailu nam posredujete primerno sliko, mi jo bomo obdelali in poslali direktno v Italijo do proizvajalca slik.

   Slika bo v par dneh pri nas, nakar Vam jo bomo pritrdili na že prej dogovorjeno mesto na spomeniku.